Stara džamija u Turiji

Džamija iz

19. stoljeća

Prema prvobitnim podacima smatra se da je stara džamija u Turiji otvorena 1928. godine, međutim, novijim istraživanjima je ustanovljeno da je stara džamija znatno starija. Zaključak je izveden iz nekolicine starih nišana s turbanom, koji se nalaze u haremu džamije, a koji datiraju još iz prve polovine 19. stoljeća. Također, prema katastarskom planu, urađenom od 1882. do 1885. godine, jasno se vidi ucrtana džamija s haremom i mezarjem u Turiji.

Nacionalni spomenik

Bosne i Hercegovine

Prvobitna džamija je temeljito rekonstruisana u periodu 1926-1928. godine, zbog požara koji ju je obuhvatio. Džamija je također, oštećena u periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine, nakon čega je obnovljena, pri tome sačuvavši izvorni oblik i autentičan izgled džamije s drvenom munarom.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 2. novembra 2020. godine, donijela je odluku kojom se Graditeljska cjelina “Stara džamija u Turiji”, općina Lukavac proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Šta se
nalazi 
u blizini

Još zanimljivosti

o staroj džamiji

Po svojoj arhitektonskoj izvedbi, može se reći da je ovo tipična stara bosanska džamija s drvenim četverovodnim krovom i drvenom zatvorenom munarom, izvedenom iz krova džamije. Unutrašnjost džamije čine karakteristične ukrašene drvene izvedbe mahfila, mimbera i kjursa.