Promotivni materijal

 

 

Promotivni turistički
materijal

Promotivne strategije se mogu odnositi na privlačenje novih kupaca, dok se neke odnose na stvaranje lojalnosti i produbljivanje odnosa sa postojećim potrošačima. Postoje različite metode koje se mogu koristiti za oglašavanje i prodaju proizvoda, a jedan od takvih vidova je i promotivni materijal.

Promotivni materijal je više od marketing filozofije, on predstavlja dio marketing planova i strategija, stvarajući cjelinu koja je neodvojiva od same promocije. Promotivni materijali uvijek su golicali maštu kupaca i klijenata i kreirali dodatnu draž sveukupnom doživljaju brenda i svih aktivnosti vezanih za sam brend.

Promotivni turistički materijal
Grada Lukavca

Turistička brošura grada Lukavac

Turistička mapa grada Lukavca

Turistički letak 1 – Doživi jezera

Turistički letak 2 – Doživi Lukavac punim plućima

Turistički letak 3 – Lukavac grad

Turistički letak 4 – Upoznaj Lukavac

Turistički letak 5 – Hrana i smještaj u Lukavcu