Lukavačka zima

Drugačija lukavačka zima

Lukavačka zima predstavlja novu manifestaciju koja se održava tokom decembra i januara na platou Centra za kulturu Lukavac.

Kulturno-zabavni program

Lukavačka zima predstavlja novu manifestaciju koja se održava tokom decembra i januara na platou Centra za kulturu Lukavac. Tokom održavanja manifestacije građani na otvorenom mogu uživati u mnogim aktivnostima. Koncerti na otvorenom i pozorišne predstave za djecu, predstavljaju dio kulturno-zabavnog programa koji se nudi svima koji posjete manifestaciju.

Nova manifestacija u Lukavcu

Obzirom da se radi o novoj i mladoj manifestaciji teži se stvaranju tradicije sudjelovanja i posjete Lukavačke zime. Manifestacija treba da postane neodvojivi dio života grada Lukavca, koja će se održavati u kontinuitetu, a sve sa ciljem jačanja stvaralaštva i upoznavanja.

Praznično raspoloženje

U drvenim prodajnim kućicama, na šetalištu, posjetioci mogu probati tople napitke, slatkiše i druge proizvode čime se upotpunjuje praznično raspoloženje.

Nova manifestacija u Lukavcu

Lukavačka zima je nova manifestacija u vrijeme praznika, a u okviru koje se organizuje niz kulturno-zabavne aktivnosti.