Jezero Modrac

Jedno od najvećih 

vodnih akumulacija

Jezero Modrac nastalo je 1964.godine izgradnjom brane na rijeci Spreči u mjestu Modrac. Riječ je o jednoj od najvećih akumulacija u bivšoj Jugoslaviji, u koju se ulijevaju rijeke Spreča i Turija. Razlog gradnje je bio da bi se dobilo opskrbno mjesto odakle bi se okolna industrijska postrojenja opskrbljivala vodom. Prostire se na oko 17 km2, maksimalna dubina je oko 20 m, najveća širina oko 1.600 m, a dužina 11 km. Jezero Modrac je idealno mjesto za razvoj turizma i naravno za ribolov.

U cilju poboljšavanja i očuvanja površinskih voda u slivu akumulacije Modrac, Skupština Tuzlanskog kantona je u junu 2006. godine razmotrila i usvojila Zakon o zaštiti akumulacije „Modrac“.

Značajno močvarno

područje

Akumulacija Modrac prepoznata je kao značajno močvarno stanište u nacionalnim izvještajima Bosne i Hercegovine prema Konvenciji o biodiverzitetu. Područje Modraca se navodi i kao potencijalno NATURA 2000 područje, odnosno područje koje bi trebalo biti uključeno u NATURA 2000 mrežu zaštićenih područja u Evropskoj uniji. Prirodni progradacijski procesi na močvarnim područjima akumulacije Modrac uslovili su razvoj raznolike makrofitske flore, faune i močvarnih staništa sa visokim konzervacijskim potencijalom.

Još zanimljivosti

o jezeru

Na obalama jezera Modrac izgrađeno je mnogo ugostiteljskih objekata iz kojih posjetitelji imaju divan pogled na jezero. Brojnim ribolovcima je Modrac česta destinacija, a na površini jezera Modrac nerijetko se mogu vidjeti i bijeli labudovi. Također, na jezeru je moguća i plovidba čamcima i brodicama.