Crkva Sv. Ante

Padovanskog

Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom

Katoličku crkvu Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu i župnu kuću (1928) projektovali su Karl Paržik i Florijan Strauss u duhu historicizma i neoromantizma. Crkva Sv. Ante Padovanskom se nalazi u dijelu Lukavca izgrađenom sjeverno od Željezničke pruge, na uglu ulica Lukavačkih brigada i Bistaračke.  Ovi objekti čine značajnu i dobro očuvanu graditeljsku cjelinu, posebno kada se posmatraju u kontekstu susjednog stambenog naselja „Filipstan“ iz austrougarskog perioda, namijenjenog stanovanju poslovođa i istaknutih majstora obližnje Fabrike sode.

Nacionalni spomenik

Bosne i Hercegovine

Izvedba crkve je predstavljala posljedicu privredno-industrijskog razvoja Lukavca iz prethodnog perioda. Uz blagonaklon odnos rukovodstva Fabrike sode u Lukavcu, nadbiskup Josip Štadler je 1910. godine odobrio osnivanje župe u Lukavcu posvećene Sv. Anđelu čuvaru. Godine 1932. godine župa mijenja ime u Sv. Ante Padovanskog, po čemu je nazvana novoizgrađena crkva. Pored crkve, u okviru istog kompleksa, 1928. godine je izvedena i župna kuća daleko manje spomeničke vrijednosti.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je novembra 2015. godine graditeljsku cjelinu-Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom u Lukavcu proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Još zanimljivosti

o Crkvi sv. Ante

O Paržikovoj stilskoj dosljednosti u tom periodu svjedoči i prethodno izvedena historicistička Crkva Majke Božje u Olovu iz 1925 godine. Nakon izvedbe Crkve Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu, Paržik u istom duhu izvodi i Crkvu Sv. Josipa u Sarajevu 1935. godine.