Čamdžića kuća

Brvnara sa

čardakom

Čamdžića kuća u Puračiću prema tipologiji predstavlja „Starinsku seosku kuću u Bosni i Hercegovini“ i spada u red brvnara sa čardakom među rogovima, građenih na temeljima od kamena. Objekat ima veliku historijsku, ali i ambijentalnu vrijednost u okviru Čamdžića mahale u Puračiću. Ne postoje tačni podaci o vremenu nastanka Čamdžića kuće, međutim, ona sigurno potiče iz osmanskog perioda, a po svemu sudeći ista je u posjedu familije Čamdžić još od sredine 19. stoljeća.

Nacionalni spomenik

Bosne i Hercegovine

Kuća je sagrađena na kamenim temeljima, odnosno četiri kamena na koje se oslanja drvena konstrukcija. Prostor između četiri temeljna kamena ispunjen je manjim kamenjem koje je vezano ilovačom i krečom. Na zapadnoj strani dominiraju velika drvena ulazna vrata, a na prozorima su dobro očuvani drveni demiri.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2016. godine, proglasila je Historijsku građevinu – Čamdžića kuća u Puračiću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Još zanimljivosti

o Čamdžića kući

Kuća je oduvijek pripadala porodici Čamdžić, kao i danas. Tome svjedoče i nekoliko starih nišana koji se nalaze u blizini kuće. Jedan od njih je posebno lijepo ukrašen s turbanom, a pripada Osmanu Čamdžiću koji je živio od sredine 19. stoljeća do 1920. godine.